Tham gia các hoạt động phục vụ giỗ Tổ HV - Lễ hội Đền Hùng năm 2015