Tiên Kiên: Xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

      Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư là một trong những bước đi cụ thể, quan trọng nhằm triển khai có hiệu quả quyết định 896 của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 – 2020. Qua đó, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại. Để triển khai thực hiện đề án nhanh chóng xong vẫn đảm bảo tính chính xác, xã Tiên Kiên đã thành lập BCĐ, triển khai những cách làm hiệu quả.


      Khu 10, khu 11 xã Tiên Kiên có trên 400 hộ dân với gần 1200 nhân khẩu, để hoàn thành công tác thu thập dữ liệu trong thời gian 3 ngày theo dự kiến, BCĐ xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền quyền, lợi ích, nghĩa vụ của công dân trong kê khai thông tin cá nhân, đồng thời thông báo thời gian, địa điểm làm việc và thủ tục liên quan trên hệ thống loa truyền thanh xã… do đó, khi tổ công tác về làm việc tại các nhà văn hóa, người dân đã có mặt từ rất sớm, chuẩn bị sẵn những giấy tờ cần thiết như hộ khẩu, CMND, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn… từ đó giúp cho công tác thu thập thông tin thuận lợi.

Ông Nguyễn Mạnh Hà – khu 10 xã Tiên Kiên

      Ông Nguyễn Mạnh Hà – khu 10 xã Tiên Kiên bày tỏ: tôi thấy công tác này là rất tốt, nó thiết thực phục vụ đời sống nhân dân như các hoạt động dân sự, giao dịch và các hoạt động xã hội khác…

Ông Phạm Văn Bộ- khu 11, xã Tiên Kiên

      Ông Phạm Văn Bộ- khu 11, xã Tiên Kiên cho biết thêm: Chúng tôi được nghe tuyên truyền về cập nhật giữ liệu thông tin cá nhân để làm thẻ căn cước phục vụ cho chúng tôi và con em để sau này làm công việc gì trong nước hay nước ngoài được thuận lợi và chính xác…

      Việc xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản nhất của công dân, được tổng hợp thành một số định danh cá nhân, kèm theo hồ sơ dữ liệu gốc được quản lý, lưu trữ ổn định lâu dài. Khi giải quyết thủ tục hành chính, công dân chỉ cần có mã số định danh cá nhân là thay thế các loại giấy tờ tùy thân khác. Để bảo đảm tính chính xác, hạn chế sai lệch thông tin người dân, Tiên Kiên đã thống nhất trình tự thu thập dữ liệu, phối hợp chặt chẽ các bước từ đội ngũ thực hiện tới khu dân cư. Được thực hiện từ tháng 9/2018, đến nay công tác thu thập dữ liệu đã đạt 70% và sẽ được hoàn thành 100% trong tháng 10, theo kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Trưởng Công an xã Tiên Kiên

      Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Trưởng Công an xã Tiên Kiên khẳng định: Tiên Kiên đã thành lập tiểu ban giúp việc cho BCĐ gồm 10 đồng chí cán bộ công chức xã nhiệt tình, trách nhiệm, được tập huấn bài bản về nghiệp vụ và có chữ viết đẹp… Với cách làm hiệu quả là trực tiếp đến từng khu dân cư, viết phiếu kê khai theo mẫu quy định cho người dân, đảm bảo thông tin chuẩn xác...

      Nỗ lực thu thập thông tin, chuẩn hóa, số hóa dữ liệu và lưu trữ, Tiên Kiên đang từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý, đồng thời đơn giản hóa các giao dịch giữa nhân dân với chính quyền về thủ tục hành chính, hướng tới mục đích cao nhất nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân./.

Đức Thuận