Họp HĐND các xã Kinh Kệ , Sơn Dương và Hợp Hải

      Sáng 6/8, HĐND các xã Kinh Kệ và Sơn Dương khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ Tám và kỳ họp thứ Mười (kỳ họp bất thường), thông qua Đề án sát nhập đơn vị hành chính cấp xã.

(quang cảnh Kỳ họp thứ Tám HĐND xã Kinh Kệ)

      Tại xã Kinh Kệ, dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí: Đào Hùng Quang - PBT Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thị Dưỡng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện; Bùi Hoài Giang - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

      Dự và chỉ đạo kỳ họp tại xã Sơn Dương có các đồng chí Khổng Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; Chử Đức Khoa – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

(quang cảnh Kỳ họp thứ Mười HĐND xã Sơn Dương)

      Tại các kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo về kết quả triển khai và tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri về đề án sắp xếp, sát nhập đơn vị hành chính cấp xã, đồng thời nghe tờ trình đề nghị HĐND xã tán thành chủ trương Đề án sắp xếp, sát nhập xã Hợp Hải với xã Sơn Dương, Kinh Kệ để thành lập xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao. Theo đó, ý kiến đồng thuận của cử tri 02 xã lần lượt là 96,7% và 98,72%; Phương án sắp xếp, sát nhập, được triển khai bao gồm sắp xếp, nhập toàn bộ 5,19 km2 diện tích tự nhiên và 3.182 nhân khẩu của xã Hợp Hải (thuộc diện phải sắp xếp) với 3,94 km2 diện tích tự nhiên và 4.501 nhân khẩu của xã Sơn Dương cùng với 6,07 km2 diện tích tự nhiên và 5.509 nhân khẩu của xã Kinh Kệ (xã liền kề có liên quan) để thành lập xã Phùng Nguyên mới (diện tích tự nhiên 15,21 km2; dân số trung bình 13.192 người). Tổng số khu dân cư sau sát nhập 03 xã là 17 khu.

Các đại biểu HĐND xã Sơn Dương biểu quyết thông qua Nghị quyết

Các đại biểu HĐND xã Kinh Kệ biểu quyết thông qua Nghị quyết

      Các đại biểu HĐND xã Kinh Kệ và Sơn Dương tham dự kỳ họp đã thống nhất với phương án sắp xếp, sát nhập đơn vị hành chính cấp xã trình tại kỳ họp và biểu quyết 100% thông qua nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập xã Hợp Hải với xã Sơn Dương, Kinh Kệ để thành lập xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao.

      Trước đó, HĐND xã Kinh Kệ đã thông qua các báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri,…và thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp, sáp nhập xã ./.

Đức Thuận

 

      * Chiều 6/8, HĐND xã Hợp Hải tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp bất thường) HĐND xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Dưỡng - UVBTV Huyện ủy, PCT TT HĐND huyện, lãnh đạo Ban tổ chức, Ban tuyên giáo Huyện ủy.


 Các đại biểu HĐND xã Hợp Hải biểu quyết thông qua Nghị quyết

      Tại kỳ họp, UBND xã báo cáo tóm tắt về nội dung Đề án sáp nhập xã Hợp Hải với xã Sơn Dương và Kinh Kệ để thành lập xã Phùng Nguyên. Hiện nay, xã Hợp Hải có tổng diện tích tự nhiên trên 5km2, dân số 3.182 người, theo quy định của UBTVQH về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, giai đoạn 2019-2021 đối với đơn vị hành chính không đạt cả 2 tiêu chuẩn diện tích và quy mô dân số. Do vậy xã Hợp Hải thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập với các xã liên kề là xã Sơn Dương và xã Kinh Kệ để đảm bảo đạt tiêu chuẩn về diện tích và quy mô dân số theo quy định. Như vậy sau khi sáp nhập 3 xã Hợp Hải, Kinh Kệ và Sơn Dương thành một xã mới, với tên gọi là xã Phùng Nguyên, xã mới có tổng diện tích tự nhiêm trên 15km2, dân số gần 13 nghìn 200 người, gồm 17 khu dân cư. Qua triển khai lấy ý kiến cử tri đồng ý tán thành đề án sáp nhập xã 3 xã Hợp Hải, Sơn Dương và Kinh Kệ đạt trên 96%.

 

      Cũng tại kỳ họp này, UBND xã đã thông qua tờ trình về đề án sắp xếp, sáp nhập xã Hợp Hải với xã Sơn Dương, Kinh Kệ để thành lập xã Phùng Nguyên và thông qua Nghị quyết của HĐND xã về việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính xã Hợp Hải, Sơn Dương, Kinh Kệ để thành lập xã Phùng Nguyên với 100% đại biểu nhất trí.

 

Hồng Vân