Công nghiệp, xây dựng

mỗi trang

  1. LĐLĐ huyện chăm lo đời sống đoàn viên công đoàn
  2. Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy làm việc tại Lâm Thao
  3. Sản xuất bao bì ở công ty TNHH Minh Phương
  4. Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao mừng công hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014

    Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao mừng công hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2014

    Ngày 27-12, Công ty CP Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao tổ chức hội nghị mừng công hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc. Chi tiết
mỗi trang