Hội Nông dân Tứ Xã: Nâng cao chất lượng Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”

      Thời gian qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” có nhiều đổi mới; chất lượng và hiệu quả phong trào được nâng cao, có sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ và rộng khắp.

Mô hình nuôi rắn của hộ ông Nguyễn Văn Hải, khu 12, xã Tứ Xã

      Tại xã Tứ Xã, hiện nay các chi hội nông dân trong xã đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới, như: Nuôi lợn sinh sản, nuôi lợn thịt, nuôi rắn, nuôi thỏ, nuôi gà đẻ trứng thương phẩm, thủy sản, trồng rau an toàn, trồng dưa lê, nghề Mộc… Nhiều nông dân đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tận dụng, khai thác tốt các điều kiện tự nhiên, mạnh dạn đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Cơ sở sản xuất đồ mộc của hộ ông Bùi Văn Ngọ, xã Tứ Xã

      Hằng năm, toàn xã có trên 1300 hộ đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” các cấp. Nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất theo hình thức kinh tế trang trại, gia trại, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay đã có 45 mô hình kinh tế trang trại, gia trại theo tiêu chí mới. Các mô hình kinh tế hợp tác, tổ hợp tác, trang trại có quy mô sản xuất lớn, thu nhập cao, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương, từng bước đáp ứng yêu cầu liên kết trong sản xuất, tạo ra giá trị sản phẩm hàng hóa lớn, có thương hiệu tham gia thị trường trong  và ngoài huyện. Có thể thấy, chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng được nâng cao, xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn trên tất cả các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, cho thu nhập hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên, giúp cho hàng trăm lao động có thu nhập ổn định. Điển hình như Hộ Anh Bùi Văn Ngọ- chi hội 1 với mô hình làm nghề Mộc, có thu nhập 400 triệu đồng/ năm; hộ Anh Nguyễn Văn Xuân- chi hội 12 với mô hình chăn nuôi rắn cho thu nhập trên 400 triệu đồng/ năm...

sản xuất rau an toàn

      Từ năm 2012 đến nay bằng nguồn vốn Quỹ HTND Trung ương Hội ủy thác và nguồn vốn của tỉnh, Hội Nông dân xã Tứ Xã đã triển khai 3 dự án với số vốn 1,8 tỷ đồng cho 58 hộ hội viên nông dân vay để xây dựng mô hình phát triển ngành nghề Mộc, mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm,  mô hình chăn nuôi cá thương phẩm.

      Hàng năm, Hội Nông dân xã đã phối hợp với Chi cục Thủy Sản, Trạm khuyến nông huyện, Trạm Trồng trọt và BVTV huyện, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Tỉnh, Trung tâm dạy nghề huyện tổ chức 6 lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho trên 600 lượt hội viên, nông dân. Tổ chức 1 lớp đào tạo nghề sơ cấp cho 35 lao động nông thôn; phối hợp với ngân hàng Chính sách xã hội tín chấp giúp nông dân vay vốn, phát triển sản xuất với tổng nguồn vốn là 7,3 tỷ đồng giúp 235 hộ hội viên để đầu tư sản xuất kinh doanh.

      Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nông dân đã liên kết thực hiện cánh đồng mẫu lớn. Một số cánh đồng mẫu lớn được hình thành như vùng nội đồng của HTX Thạch Vỹ xã Tứ Xã (80 ha) và  xứ đồng Liên Minh của HTX Vân Hùng xã Tứ Xã (30 ha) …Phong trào đã góp phần thúc đẩy việc thành lập các loại hình hợp tác sản xuất, trang trại, gia trại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đến nay toàn xã có 2 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và điện năng và 1 Hợp tác xã trồng rau an toàn, 1 chi hội nghề nghiệp, 2 Tổ hội Nghề nghiệp, 45 trang trại và gia trại.

      Nhiều hộ nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi nghề nghiệp sang làm dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp như làm mộc, xây dựng, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tính đến cuối năm 2018 trên địa bàn xã có 788 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp trong đó, cấp tỉnh  8 hộ; cấp huyện 70 hộ; cấp xã 710 hộ. Hiệu quả từ các mô hình đã khuyến khích hội viên, nông dân phát triển mạnh kinh tế hộ gia đình, Tổ hợp tác, Hợp tác xã…

      Những kết quả trên đã khẳng định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức chỉ đạo Phong trào đã có bước phát triển khá toàn diện, phát triển trong tất cả các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ; lôi cuốn, khích lệ hàng nghìn hộ nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành nghề phù hợp với địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển kinh tế…

Hoàng Thị Liên Liễu- Hội Nông dân xã Tứ Xã