Lâm Thao tập trung thu hoạch lúa vụ Chiêm Xuân 2019

      Vụ Chiêm Xuân năm nay, huyện Lâm Thao gieo cấy trên 3 nghìn ha lúa, trong đó tập trung chủ yếu là các giống lúa lai, lúa chất lượng cao chiếm trên 80% tổng diện tích gieo cấy.


      Thời điểm này, thời tiết thất thường, dễ có mưa lớn hoặc gió, bão, vì vậy UBND huyện Lâm Thao đã tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn vận động nông dân huy động tối đa máy móc, phương tiện, nhân lực để thu hoạch nhanh gọn lúa Chiêm Xuân đã chín theo phương châm “Xanh nhà hơn già đồng”. Đến nay, toàn huyện ước tính đã thu hoạch trên 30% tổng diện tích gieo cấy và phấn đấu hoàn thành trong tháng 5; năng xuất ước đạt từ 67-68tạ/ha. Dự kiến một số xã có diện tích lúa JO2 lớn sẽ cho năng xuất lúa cao như: Vĩnh Lại, Cao Xá, Bản Nguyên, Tứ Xã, Sơn Dương …  

      Cùng với thu hoạch lúa, UBND huyện chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ sản xuất vụ mùa và theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động biện pháp tiêu úng kịp thời nếu có mưa lớn xảy ra nhằm đảm bảo an toàn cho sản xuất.

                                           

 Hồng Vân