UBND huyện họp giao tháng 6/2019.

      Ngày 26/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hoài Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, UBND huyện họp giao ban tháng 6 theo quy chế làm việc để nghe các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 6, nhiệm vụ công tác tháng 7/2019; Cùng dự có các ủy viên UBND huyện, thủ trưởng  các đơn vị dự nghiệp thuộc UBND huyện.


      Trong tháng 6, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, dưới sự chỉ đạo điều hành của UBND Huyện, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn hoàn thành thu hoạch diện tích lúa và các cây trồng khác vụ Chiêm xuân; tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ làm đất, chuẩn bị các điều kiện để gieo trồng vụ mùa đảm bảo khung lịch thời vụ; chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan liên quan về tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ; phòng chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý chất lượng các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; phối hợp đảm bảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020, kỳ thi THPT Quốc gia an toàn, đúng quy định; thực hiện tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, công tác quốc phòng, đảm bảo ANTT được giữ vững…

      Sau khi nghe các phòng, ban, đơn vị báo cáo, thảo luận làm rõ về những tồn tại hạn chế, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Hoài Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, các cơ quan, phòng ban chuyên môn, đơn vị  của huyện cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:  thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019; tập trung cao các biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; khởi công xây dựng, hoàn thành các công trình trọng điểm chào mừng 20 năm tái lập huyện; Tích cực triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; tổng hợp các báo cáo trình kỳ họp HĐND huyện đúng thời gian quy định; các cơ quan, đơn vị cần nâng cao công tác phối hợp, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ. Các phòng chuyên môn cần quan tâm tổ chức triển khai các nội dung và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch. Hằng ngày, qua hồ sơ công việc, các đơn vị cần nghiên cứu và tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo kịp thời; tranh thủ sự giúp đỡ của cấp trên, phối kết hợp thường xuyên với các cấp, các ngành, đoàn thể, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện./.

Phan Hiền