Tuyên truyền, phổ biến Luật tố cáo và luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

      Sáng 23/5, UBND huyện tổ chức hội nghị Tuyên truyền, phổ biến luật tố cáo và luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho trên 100 đại biểu là lãnh đạo, công chức tư pháp hộ tịch, thành viên Ban thanh tra nhân dân các xã, thị trấn, Trưởng khu dân cư. Đồng chí Cao Xuân Hải- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện tới dự.

(quang cảnh hội nghị)

      Tại hội nghị, các đại biểu được nghe lãnh đạo Thanh tra tỉnh tuyên truyền phổ biến nội dung cơ bản của luật tố cáo và luật phòng, chống tham nhũng năm 2018. Theo đó luật tố cáo gồm 9 chương 67 điều được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật quy định quyền tố cáo của công dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong việc giải quyết tố cáo; thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết các loại tố cáo; cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo. Luật phòng, chống tham nhũng, gồm 10 chương, 96 điều, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật quy định về phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan nhà nước; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và của xã hội trong phòng chống tham nhũng.

      Thông qua hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức pháp luật về tố cáo và phòng chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả cũng như ngăn chặn, hạn chế vi phạm pháp luật về tố cáo, nâng cao hiệu qủa giải quyết tố cáo đảm bảo phát huy quyền công dân thực hiện pháp luật về tố cáo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. 

Hồng Vân