UB MTTQ Việt Nam huyện Lâm Thao giám sát thực hiện pháp lệnh 34/2007 tại các xã Tiên Kiên, Xuân Lũng và Thị trấn Hùng Sơn.

      Trong hai ngày 30/9 và 01/10, Đoàn giám sát Ban Thường trực UBMTTQ huyện đã có buổi làm việc với các xã Tiên Kiên, Xuân Lũng và Thị trấn Hùng Sơn về kết quả thực hiện Pháp lệnh 34/2007 pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các khoản đóng góp của nhân dân đối với các loại quỹ vận động năm 2017-2018.

Đoàn làm việc tại xã Tiên Kiên

      Tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe các xã báo cáo kết quả thực hiện Pháp lệnh 34 ở địa phương. Theo báo cáo của UBND xã Tiên Kiên, trong 2 năm đã tổ chức 06 hội nghị tuyên truyền thu hút trên 350 lượt người tham dự tuyên truyền thực hiện Pháp lệnh, qua đó đã huy động nhân dân đóng góp các khoản quỹ vận động được trên 300 triệu đồng. Về các loại quỹ vận động và quỹ pháp lệnh đã tiến hành vận động theo đúng quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, được nhân dân đồng tình ủng hộ…

Đoàn làm việc tại xã Xuân Lũng

      Đối với xã Xuân Lũng, thời gian qua đã tích cực triển khai các nội dung của Pháp lệnh, trong đó tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức 04 hội nghị tuyên truyền thu hút trên 240 lượt người tham dự; 02 năm vận động thu các loại quỹ được gần 500 triệu đồng, cơ bản đạt kế hoạch đề ra  …

      Đối với Thị trấn Hùng Sơn, năm 2018 đã tập trung huy động nhân dân xây dựng Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ với số tiền huy động gần 500 triệu đồng; Công tác triển khai vận động thu các quỹ đạt sự đồng thuận cao trong nhân dân, trong 02 năm đã vận động thu các loại quỹ được trên 500 triệu đồng …

      Các địa phương thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân để giải đáp các vướng mắc trong nhân dân; công tác công khai các chủ trương chính sách, quy định mới về thủ tục hành chính cũng được quan tâm; việc lấy ý kiến trong huy động, đóng góp trong nhân dân cũng được thực hiện; công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quyết định 217, 218 được thực hiện nghiêm túc; các Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư xây dựng cộng đồng hoạt động hiệu quả.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn tồn tại như công tác tuyền truyền có lúc, có việc chưa được thường xuyên; công tác phối hợp giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế; Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng có nơi hoạt động còn hình thức…

      Kết thúc các buổi làm việc, lãnh đạo UB MTTQ huyện đánh giá cao kết quả các địa phương đã đạt được trong thời gian qua; kết quả đạt được đã thể hiện tính công khai, dân chủ của từng địa phương. Thời gian tới đồng chí Phó chủ tịch UB MTTQ huyện đề  nghị các địa phương cần phát huy hơn nữa vai trò của cấp ủy, chính quyền, tầm quan trọng của người đứng đầu cơ sở và vai trò của nhân dân trong đóng góp ý kiến và giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời các địa phương cần tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là các nội dung trọng tâm của Pháp lệnh 34; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo dân chủ cơ sở; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết công tác hoạt động của Ban chỉ đạo dân chủ, công khai, thống nhất các khoản đóng góp vận động từ nhân dân theo mặt bằng chung; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; Cấp ủy, chính quyền cần tập trung, chú ý nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tăng cường quản lý các nguồn thu, khoản thu mang tính chất tự nguyện, thỏa thuận...

 

Chu Hiền (PCT UB MTTQ huyện)