Trang Thông tin điện tử

Huyện lâm thao

Loading...
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

Quyết định số 575/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lâm Thao (Lần 1)
Ngày ban hành: 10/03/2021
Hình thức văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Thọ
Người ký duyệt: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn
Tệp đính kèm: z2396192768524_8610c87c27b1f224340993bd70730020-đã gộp.pdf

Các văn bản khác