VIDEO | ẢNH
10 điểm mới nổi bật của Luật căn cước có hiệu lực từ ngày 01/7/2024
Lễ giao, nhận quân huyện Lâm Thao năm 2024 Lễ giao, nhận quân huyện Lâm Thao năm 2023 Lâm Thao lên đèn
Khảo sát
Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ?


Tốt
Số phiếu:2 (50%)
Khá
Số phiếu:1 (25%)
Trung bình
Số phiếu:1 (25%)

Tổng cộng:4

Đóng lại
LƯỢT TRUY CẬP

Trực tuyến:  

Trong ngày: 129

Trong tuần: 874

Tổng lượt truy cập: 2.015.914