VIDEO | ẢNH
Lễ giao, nhận quân huyện Lâm Thao năm 2024
Lễ giao, nhận quân huyện Lâm Thao năm 2023 Lâm Thao lên đèn Truyền thống vẻ vang của Nhà giáo Việt Nam, niềm tin cho chặng đường giáo dục mới
Khảo sát
Đánh giá thái độ tiếp công dân của cán bộ?


Tốt
Số phiếu:2 (50%)
Khá
Số phiếu:1 (25%)
Trung bình
Số phiếu:1 (25%)

Tổng cộng:4

Đóng lại
LƯỢT TRUY CẬP

Trực tuyến:  

Trong ngày: 277

Trong tuần: 2497

Tổng lượt truy cập: 1.961.547