VĂN BẢN
Tên văn bản Ban hành
icon pdf V/v tích hợp, cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của doanh nghiệp 29/02/2024 Download
icon pdf Về việc công bố công khai Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ 28/02/2024 Download
icon pdf Về việc kiện toàn Ban tiếp công dân huyện Lâm Thao 23/02/2024 Download
icon pdf Về việc tổ chức, triển khai Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2024 22/02/2024 Download
icon pdf Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao trong kỳ hệ thống hóa 2019 - 2023 22/02/2024 Download
icon pdf V/v tuyên truyền, triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết TW 8 khóa XIII 20/02/2024 Download
icon pdf Kế hoạch Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 30/01/2024 Download
icon pdf QUYẾT ĐỊNH Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2023 24/01/2024 Download
icon pdf Công bố Danh mục văn bản Quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao hết hiệu lực toàn bộ, hoặc một phần năm 2023 23/01/2024 Download
icon pdf Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng” trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 19/01/2024 Download
icon pdf Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 vui tươi, đầm ấm, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm 18/01/2024 Download
icon pdf V/v đẩy mạnh chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách xã hội 18/01/2024 Download
icon pdf quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 31/12/2023 Download
icon pdf quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 31/12/2023 Download
icon pdf Chỉ thị về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 21/11/2023 Download
icon pdf Kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 13/10/2023 Download
icon pdf Hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí khu dân cư thông minh trên địa bàn huyện Lâm Thao giai đoạn 2021-2025 29/09/2023 Download
icon pdf V/v tăng cường phòng, chống bệnh đau mắt đỏ 28/09/2023 Download
icon pdf Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng huyện Lâm Thao năm 2024 28/09/2023 Download
icon pdf Về việc hướng dẫn thực hiện các nội dung tiêu chí khu dân cư thông minh trên địa bàn huyện Lâm Thao giai đoạn 2021-2025 26/09/2023 Download
Số Lượt Truy Cập
Lượt truy cập

Trực tuyến:

 

Truy cập: