Trang Thông tin điện tử

Huyện lâm thao

Loading...
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

số 38/2020/TT-BTTTT

Trích yếu nội dung: Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) băng tần 920 MHz đến 923 MHz”
Ngày ban hành: 16/11/2020
Hình thức văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Chính Phủ
Người ký duyệt: Bộ Trưởng Bộ TTTT Nguyên Mạnh Hùng
Tệp đính kèm: 38-2020-tt-btttt_20201118080221.pdf

Các văn bản khác