Trang Thông tin điện tử

Huyện lâm thao

Loading...
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

Số 1132/QĐ-UBND

Trích yếu nội dung: Về việc phê duyệt chi tiết xây dựng Khu dân cư nông thôn sinh thái xã Cao Xá, huyện Lâm Thao
Ngày ban hành: 19/05/2021
Hình thức văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Thọ
Người ký duyệt: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn
Tệp đính kèm: signed-signed-2021-5-18 - qd phe duyet qhct 1-2000 khu dan cu xa cao xa_20210519145202.pdf
signed-signed-2021-5-18- quy dinh quan ly cao xa lam thao_20210519145202.pdf
signed-02. bctd qhct 1.2000 khu dan cu nong thon sinh thai xa c_20210519145202.pdf
signed-signed-02. bctd qhct 1.2000 khu dan cu nong thon sinh th_20210519145202.pdf

Các văn bản khác